Tysiąc

120 online
Zdobądź pierwszy 1000 punktów i melduj zwycięstwo!
120 online
Zagraj

Jak grać w Tysiąca - zasady gry

Tysiąc to jedna z najpopularniejszych polskich gier karcianych, znana także w innych krajach Europy Wschodniej: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Kazachstanie, Litwie. Gra wywodzi się od francuskiego mariasza, pojawia się między innymi na kartach polskiej epopei narodowej 'Pan Tadeusz'. Francuskie słowo mariage oznacza małżeństwo i odnosi się do meldunków w grze, składających się z Damy i Króla tego samego koloru.

Tysiąc jest grą dla 2 lub 3 osób. Duże znaczenie odgrywają w niej taktyka i umiejętność zapamiętywania przebiegu rozgrywki. W Tysiąca gra się tak zwaną 'małą talią', która składa się z 24 kart - od asa do dziewiątki. W grze istnieje zmienny kolor atutowy.

Cel gry

W grze chodzi o to, by jak najszybciej zdobyć 1000 punktów - stąd też jej nazwa. Punkty zdobywa się dzięki meldunkom oraz poprzez zbieranie lew, zgodnie z punktacją opisaną w części 'Punktacja'.

Jak zacząć

W grze we 2 osoby na początku każdy z graczy otrzymuje 10 kart, a 4 pozostałe karty tworzą dwa musiki, po 2 karty w każdym. W grze we 3 osoby każdy z graczy otrzymuje 7 kart, a 3 pozostałe karty tworzą jeden musik. Następnie ma miejsce licytacja. Ten gracz, który ją wygra, rozpoczyna rozdanie. Rozpoczęcie rozdania następuje poprzez wyłożenie dowolnej karty. Kolejni gracze muszą dorzucić do niej po jednej pasującej karcie. Lewę zabiera gracz, którego karta jest najmocniejsza.

Licytacja

Po każdym rozdaniu kart gracze biorą udział w licytacji. Licytacja rozpoczyna się zawsze od 100 punktów, od gracza siedzącego po lewej stronie od rozdającego. Następny gracz ma do wyboru dwie opcje: może spasować i tym samym zaakceptować, że przeciwnik gra 100, lub podbić. Podbijać można o wielokrotność 10. Licytując, gracz deklaruje, ile punktów jest w stanie ugrać w danym rozdaniu. Wysokość podbicia nie może jednak przekraczać sumy wszystkich kart w grze, czyli 120 punktów, chyba, że gracz posiada meldunek. W takiej sytuacji licytować można do wartości, będącej sumą wszystkich kart w grze i posiadanych meldunków.

Po wygrej licytacji gracz otrzytmuje musik i może jeszcze podnieść wartość zakładu.

Jeśli gracz wygra licytację, to musi w bieżącym rozdaniu zdobyć deklarowaną liczbę punktów, by otrzymać punkty dodatnie. W przeciwnym razie otrzymuje punkty ujemne. Może też oczywiście zdobyć więcej punktów, ale zapisuje mu się tylko tyle, ile zadeklarował w licytacji.

W grze we 2 maksymalnie można ugrać 360 punktów, a w grze w 3 osoby - 300 punktów.

Musik

Musik to karty, które na początku rozgrywki nie zostały rozdane graczom i leżą zakryte z boku stołu. Gracz, który wygrywa licytację, zgarnia musik. W rozgrywce 2-osobowej bierze on jeden z musików (w każdym znajdują się 2 karty), a drugi musik pozostaje zakryty do końca rozdania. W rozgrywce 3-osobowej gracz bierze musik, składający się z 3 kart. Po jego wzięciu w rozgrywce 2-osobowej pokazuje go przeciwnikowi, układa na swojej ręce, a następnie odkłada w to samo miejsce na stole dwie dowolne karty z ręki. W rozgrywce 3-osobowej gracz po zabraniu musika pokazuje go wszystkim, układa na swojej ręce, a następnie oddaje pozostałym graczom po jednej dowolnej karcie - w taki sposób, że nie widzą oni, jaką kartę otrzymała druga osoba.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której licytacja zakończyła się na 100 - wówczas gracz, który gra 100, nie pokazuje musiku pozostałym.

Triumf

Każde rozdanie rozpoczyna się bez ustalonego triumfa. Zameldowanie meldunku sprawia, że od tego momentu wszystkie karty w grze w kolerze meldunku stają się triumfami (atu). Karty w kolorze atutowym przebijają karty w innych kolorach, także te o wyższej wartości. Triumf zawsze obowiązuje do końca gry lub do momentu, gdy zostanie zameldowany inny meldunek - wówczas kolor kolejnego meldunku staje się kolorem atutowym.

Rozgrywka

Rozgrywka w Tysiąca składa się z poszczególnych rozdań. Przebieg każdego rozgania wygląda następująco: rozdanie kart → licytacja → wzięcie musika → oddanie kart pozostałym graczom lub odłożenie na stół → wyrzucanie kart i zbieranie lew. Istnieje obowiązek wyrzucania kart do koloru. W przypadku braku karty w takim samym kolorze, istnieje obowiązek przebicia kartą atutową. W przypadku braku karty w odpowiednim kolorze i karty atutowej nie ma możliwości przebicia, gracz wyrzuca dowolną kartę.

Bomba

Dodatkowo, ale tylko w wariancie 3-osobowym, gracz może raz w ciągu całej gry skorzystać z bomby. Gracz może jej użyć w przypadku, gdy obaj przeciwnicy spasują, a sam zostaje z przymusowym 100 do ugrania. Wtedy, jeśli gracz rzuci bombę, nie rozpoczyna się gry. Graczowi nie odpisuje się 100 punktów, a przeciwnicy dostają po 60 punktów każdy.

Punktacja

Punkty w grze zdobywa się za meldunki i za poszczególne karty, które dany gracz zdobył, zbierając kolejne lewy. Gracz, który wygrał licytację, musi zdobyć co najmniej tyle punktów, ile deklarował - w przeciwnym razie otrzyma punkty ujemne. Pozostali gracze mogą zdobyć jedynie punkty dodatnie. Sytuacja zmienia się, gry któryś z graczy ma już 800 punktów - może wówczas zdobywać kolejne punkty tylko pod warunkiem, że wygrał w danym rozdaniu licytację.

Starszeństwo i wartości punktowe kart przedstawiają się następująco:

  • as: 11 punktów
  • dziesiątka: 10 punktów
  • król: 4 punkty
  • dama: 3 punkty
  • walet: 2 punkty
  • dziewiątka: 0 punktów

Meldunkideklarowane są automatycznie poprzez wyjście damą lub królem w danym kolorze.

Wartości meldunków:

  • ♥ Kier (czerwień): 100 punktów
  • ♦ Karo (dzwonek): 80 punktów
  • ♣ Trefl (żołądź): 60 punktów
  • ♠ Pik (wino): 40 punktów

Dodatkowo w grze 2-osobowej gracz, który wziął ostatnią lewę, zdobywa punkty za karty z musików.

Punkty sumowane są po każdym rozdaniu i zaokrąglane do wielokrotności 5.

Zakończenie

Rozgrywka kończy się w momencie, gdy jeden z graczy zdobędzie 1000 punktów.